Welcome to

Abordare emoțional inteligentă a competenţelor lingvistice de comunicare orală

Despre proiect

Abordarea predării unor limbi străine aplicând elemente de inteligenţă emoţională este considerată o metodă didactică inovativă. Ajută în crearea unei atmosfere potrivite procesului de învăţare, una relaxantă, unde elevii se simt confortabili în sala de clasă şi pot rupe barierele care stau în calea învăţării. IE (inteligenţa emoţională) pune accentul pe competenţe care ajută elevii să aibă cât mai multă încredere în propriile abilităţi şi să aplice gândirea reflexivă dezvoltând în acelaşi timp şi una dintre cele mai importante competenţe lingvistice: producerea mesajelor orale.

Scopul proiectului este de a sprijini cadrele didactice în aplicarea unori abordări inteligente emoţional pentru dezvoltarea abilităţii de comunicare orală într-o limbă străină. 

Obiectivele proiectului sunt:

  • dezvoltarea calităţii şi disponibilităţii resurselor de predare a comunicării orale lingvistice pentru adulţi
  • crearea unor materiale educative originale şi inovative
  • dezvoltarea capacităţii profesorilor de limbi străine de a rupe barierele emoţionale ale cursanţilor în comunicarea orală 
  • promovarea şi implementarea unor abordări inovative de dezvoltare a competenţelor orale folosind tehnici bazate pe cercetări științifice 
  • dezvoltarea organizaţională a instituţiilor de învăţământ din sfera educaţiei adulţilor prin crearea unor materiale de predare adaptabile atât pentru cursurile lingvistice online cât şi a celor cu prezenţă fizică
  • dezvoltarea competenţelor de comunicare într-o limbă străină a adulţilor, punând accentul pe gândirea reflexivă şi învăţarea autonomă. 

Resurse de predare şi învăţare

Proiectul EASE urmează să producă trei rezultate de proiect inovative sub forma unor resurse de predare şi învăţare. Aceste rezultate pot fi folosite în scop educaţional atât de către cadrele didactice, cât şi de către cursanţii adulţi din întreaga Europă

Aceste materiale pot fi accesate gratuit pe platforma digitală EASE. 

Manual despre încorporarea inteligenţei emoţionale în predarea limbilor străine

Manualul EASE oferă lecţii aplicabile în sala de clasă încorporând inteligenţa emoţională în producerea mesajelor orale într-o limbă străină. 

Manualul EASE conţine atât aspecte teoretice cât şi practice şi introduce cititorii în teoriile legate de IE şi în conexiunea acesteia cu diferitele componente ale comunicării orale într-o limbă străină. Manualul conţine şi aplicaţii practice constând în planuri de lecţii şi materiale însoţitoare gata să fie folosite în clasă. Activităţile sunt categorizate pe nivele CEFR, conţinând cel puţin două planuri de lecţii (pentru 45 de minute de curs fiecare), plus materiale însoţitoare.

Sesiuni hibride de formare profesională pentru profesorii de limbi străine pentru folosirea abordării inteligenţei emoţionale

O sesiune de 12 ședințe este dedicată informării profesorilor despre modalitatea în care să se implementeze inteligenţa emoţională în sala de clasă. Cantitatea materialelor care stau la dispoziția profesorilor în această tematică e surprinzător de puțină, deşi cercetările în domeniu le susţin importanţa. British Council susține de exemplu, că producerea mesajelor orale într-o limbă străină este competența cea mai neglijată în cadrul orelor de limbi străine. Asta poate să fie consecința stresului prin care studenții trec pe parcursul activităților de vorbire. Aplicarea metodelor IE în sala de clasă dizolvă această tensiune și ușurează procesul de învățare. Temele sesiunilor de formare sunt următoarele: 

1. Demolarea barierilor social-psihologice în procesul de învățare.
2. Expresia emoțională în sala de clasă

3. Activități speaking contribuind încrederii în sine 

4. Implicare și motivare

5. Activități pentru comunicarea fluentă a limbii 

6. inteligent emoțional pentru exerciţii de comunicare 

7. Încurajarea învățării reflective 

8. Tehnici de dramă pentru exersarea abilităţilor de vorbire 

9. Reducerea anxietății pe parcursul predării pronunției 

10. Predarea caracteristicilor de vorbire nativă 

11. Activități pentru comunicarea fluentă a limbii 

12. Includerea IE în curriculum

EASE Platformă de învățare autodirijată

Platforma de învățare autodirijată este dedicată cursanților unor limbi străine care vor să practice limba respectivă în mod autonom, într-o modalitate reflectivă.

Conținutul platformei este repartizată în diferite categorii de competențe de comunicare orală pe care studenții pot să le exerseze: fluență, pronunțare, elemente de vorbire nativă a limbii, strategii cognitive, strategii de interacțiuni. Toate subcategoriile conțin exerciții reflexive și sugestii de resurse externe pentru a exersa diferitele competențe. Ideea principală a platformei este de a oferi ajutor cursanților să devină cât mai independenți în învățarea unor limbi străine și să aibă cât mai multe momente de succes pe parcursul învățării.

Ştiri şi comunicate de presă

Newsletter 1

Newsletter 2

Newsletter final

Comunicat de presă

Descarcă broşura de proiect

Parteneri

Echipa de proiect EASE are experiență extinsă pe următoarele teritorii: predarea pentru adulți, predarea unor limbi străine, educație digitală, inteligența emoțională și sprijinirea dezvoltării competențelor lingvistice migranților.

Contact

Urmăreşte pagina socială a proiectului pentru a afla cele mai noi ştiri 

 

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea. 

Numărul proiectului: 2021-1-FR01-KA220-ADU-000026104

ro_RORomanian